Vizualizace autobazaru u OC Nisa, Liberec 0
sdílej

Porovnání administrativní náročnosti výstavby OC Nisa, Liberec a autobazaru

1. etapa

Projekt výstavby autobazaru se rozléhá na pozemcích o celkové výměře 5.868 m2 v k.ú.  Doubí u Liberce. Pozemek je součástí bloku komerčních nemovitostí o celkové výměře cca. 250.000 m2.

V roce 1997 bylo vydáno Okresním úřadem v Liberci souhlasné stanovisko na výstavbu 1. etapy obchodního centra Hypernova o:

celková zastavěná plocha21.695 m2
celková plocha venkovních parkovišť21.500 m2
předpokládaný rozsah odnětí ZPF80.082 m2

K tomuto záměru stačilo pouze souhlasné stanovisko. Nikdo nepostrádal biologické hodnocení, oznámení podlimitního záměru či zjišťovací řízení v procesu EIA.

Mimo jiné při výstavbě došlo dle obyvatel lokality k likvidaci zeleně, likvidaci přítoku Doubského potoka včetně chráněných živočichů – raků, mloků, pstruhů apod.

2. etapa

V roce 2005 byl na Krajském úřadu Libereckého projednáván záměr „Rekonstrukce a dostavba NISACENTER v Liberci“. K tomuto bylo zpracováno oznámení záměru společností Envigea s.r.o. Zde se jedná o vybudování nového obchodně společenského objektu na ploše dnešního parkoviště Západ, který bude napojen na stávající obchodní areál Nisacenter Liberec. Půdorysná plocha nového objektu je 20 322 m2. Zároveň bude přesunutím do podzemí parkovacích ploch na parkovišti Západ a výstavbou nadzemních parkovacích prostor na parkovištích Jih a Východ zvýšena kapacita parkovacích stání o 755 stání pro osobní auta (na celkovou kapacitu 1981). V oznámení společnosti Envigea je uvedeno, že denní objem dopravy k této stavbě bude činit 20.328 automobilů.

K tomuto záměru bylo Krajským úřadem Libereckého kraje vedeno zjišťovací řízení, které dopadlo vydáním souhlasu.

3. etapa

V roce 2006 byl na Krajském úřadu Libereckého kraje projednáván záměr „Rekonstrukce a dostavba Nisacenter Liberec – komunikační připojení 2 a parkoviště“. K tomuto bylo zpracováno společností Investorsko – inženýrská, a.s. oznámení. Zde se jedná o výstavbu 517 parkovacích míst. I k tomuto záměru bylo Krajským úřadem Libereckého kraje vedeno zjišťovací řízení, které dopadlo vydáním souhlasu.

V roce 2008 byl na Krajském úřadu Libreckého kraje projednáván záměr „Obchodní centrum NISA JIH, Liberec“. K tomuto bylo společností Envigea, s.r.o. zpracováno oznámení.


celkové plocha dotčená záměrem30.037 m2
zastavěná plocha celkem14.526 m2
zpevněné plochy celkem13.842 m2
zeleň1.669 m2
zábor ZPF64.634 m2

Ani zde nebylo vyžadováno biologické hodnocení autorizované osoby MŽP. Úředníci všech orgánů ochrany přírody a krajiny si postačili s uvedeným:  „Samostatný zoologický průzkum nebyl v lokalitě budoucí výstavby prováděn. Během botanického průzkumu nebyl potvrzen výskyt vyšších živočichů. Pro nerušený pobyt živočichů zde nejsou vhodné podmínky.“

Krajský úřad Libereckého kraje dne 11.8.2008 vydal souhlas s výše uvedeným záměrem, cit.: „S ohledem  na  povahu a  rozsah  záměru, jeho umístění  a charakteristiku  předpokládaných  vlivů  záměru  na  veřejné  zdraví  a  životní  prostředí dospěl příslušný úřad  k  závěru, že  záměr  nemá významný vliv na životní prostředí.“

Samozřejmě, že stavba se záborem cca. 90. 000 m2 nemůže mít vliv na životní prostředí, když životní prostředí nebylo zkoumáno, protože zde neexistovaly vhodné podmínky pro nerušený pobyt živočichů!

Kontrast „od vedle“

Kdo si myslí, že projekt výstavby autobazaru na ploše 5.868 m2 včetně parkových úprav o výměře zhruba 1.500 m2, který je v souladu s územním plánem, bude mít hladký průběh je zcela na omylu.

Ani po třech letech se investor prakticky nehnul z místa.

Může se ti také líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

RSS