sdílej

Historie brownfieldu u OC Nisa

K historii pozemků uvádím informace, které jsem zjistil až ve značném odstupu po jejich zakoupení. Pozemky sloužily na přelomu 19. a 20. století jako těžebna cihlářských hlín k cihelně, která stála o několik metrů dál, proto název ulice V Cihelně.

V roce 1919 byla cihelna zbourána a na jejím místě byly postaveny domy. Pozemky bývalé těžebny byly zavezeny zbytkovým materiálem – úlomky cihel, stavební suť, prach apod. Původní majitelka  zdědila pozemky po svém dědovi v roce 1991, který je po 2. světové válce zakoupil jako stavební. Pozemky byly vedeny jako stavební do roku 2002. Tehdy byly v rámci změny územního plánu zcela účelově, bez vědomí vlastníka a ve prospěch jiného investora zařazeny do ploch „ochranná zeleň“, za účelem odclonění budoucí Hypernovy a přilehlých parkovacích ploch. K tomu existuje i písemné vyjádření města Liberec, které se se zmíněným postupem nikterak netajilo. Jak původní majitelka oznámila SML v dopise ze dne 17. 9. 2008, jednalo se o vyvlastnění bez náhrady, neboť potřebovala-li stavba Hypernovy odclonění, mělo být řešeno na pozemcích investora. Při návrhu změny Územního plánu města Liberec (dále jen „ÚP“) zpět na stavební pozemky, byl návrh změny ÚP zařazen mezi tzv. kompromisní či problémové z důvodu námitek odborů ochrany životního prostředí. Žadatelka chtěla přímou konfrontaci s úředníky OOŽP, aby jí vysvětlili likvidaci zeleně, likvidaci přítoku Doubského potoka včetně chráněných živočichů – raků, mloků, pstruhů apod., v době kdy se rozhodovalo o dostavbě Hypernovy. Pro zajímavost uvádím, že při přestavbě OC Nisa v roce 2006 bylo povoleno pokácet 149 stromů a nařízena výsadba 40 ks dřevin v jiné části Liberce. Na základě kladných závazných stanovisek orgánů ochrany přírody bylo v roce 2010 užití pozemků změněno na plochy „SS – plochy smíšené obchodní“.

Platný Územním plán města Liberec byl schválen v roce 2002 a byl koncipován na období 15 let. Ve níže uvedené tabulce je uvedeno, že od začátku 20. století byly řešené pozemky stavební až do roku 2002, kdy je z mě neznámých důvodů zastupitelé znárodnili na zeleň. Celé století vydržely pozemky v zastavitelné části a ani „komunisti“ s tím nehnuli. Od roku 2008 se jedná o zpětné změně na zastavitelné a v roce 2010 se užití pozemků mění na zastavitelné. Dle analogie by v zastavitelných plochách měly zůstat minimálně do roku 2025. Jenže již v roce 2015 jsou v novém návrhu územního plánu opět nezastavitelné. Jak píši v jiném textu na www.uradujem.cz – změnou (pro Liberec) prošel i pohled na užití pozemků.

Pro představu uvádím časovou osu zařazení pozemků v Územním plánu města Liberec:

Období Funkce dle ÚP Poznámka
18XX – 1919 těžebna cihlářských hlín
1919 – 1965 zastavitelná plocha v intravilánu zastavitelných částí území
1966 – 1985 zastavitelná plocha
1985 – 2002 zastavitelná plocha 1997 – stavební povolení OC Hypernova
2002 – 2007 ochranná zeleň žádost bývalé majitelky o změnu ÚP
2008 – 2010 ochranná zeleň schvalování změny ÚP na plochy „SS“
11.5.2011 plochy výrobně – obchodní koncept návrhu ÚP
24.10.2012 plochy výrobní a skladování návrh pro společné jednání s dotčenými orgány !!! – bez námitky
13.6.2013 plochy občanského vybavení návrh veřejně projednán 13.6.2013 – bez námitky
11.10.2014 Volby Vítězství Změny pro Liberec – ekologické sdružení Čmelák – společnost přátel přírody
25.6.2015 regulativ o změně ÚP Usnesení nového zastupitelstva na vypracování nového návrhu ÚP
15.3.2016 sídelní zeleň Nový návrh – společné jednání a dohoda s dotčenými orgány
26.6.2018 sídelní zeleň Veřejné projednání

Pro představu o pozemcích a rozvoji urbanismu přikládám časovou osu a současný pohled z výšky.

Může se ti také líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

RSS