Vizualizace autobazaru u OC Nisa, Liberec 0
sdílej

Jak hospodařit se zeminou dle Agentury ochrany přírody a krajiny

Dle rozhodnutí KÚ LK, kterým zamítl mou žádost o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů, je Agentura ochrany přírody a krajiny je odbornou organizací zřizovanou Ministerstvem životního prostředí., která je soudně znaleckým pracovištěm, její posudky lze považovat za odborné podklady opatřené kulatým razítkem.

Agentura ochrany přírody a krajiny má zákonnou povinnost poskytovat informace pro územně analytické podklady v rámci přípravy a realizace územního plánu. Tuto svou povinnost zřejmě dlouhodobě neplní.

Dne 24.3.2016 jsem nechal na pozemcích provést sejmutí vrchního krytu půdy. Dále bylo provedeno vyhloubení hydrogeologických sond kvůli návrhu zasakování dešťových vod. Tyto sondy zůstaly nezasypané.

Dne 4.10.2016 mi byl zaslán e-mail z KÚ LK od Mgr. Studeného kvůli zasypání sond. V textu mi připomíná povinnost zasypání geologických sond, protože zde hrozí riziko pádu zvířat a osob. Pro případ, že bych tak neučinil, bude mi to nařízeno KÚ LK v samostatném správním řízení.

Vzhledem k tomu, že v odloženém výkopku mohly být zazimováni údajní zvláště chránění živočichové, nepoužil jsem tento výkopek, ale nechal navézt z libereckého lomu f. Ligranit a.s. cca. 40 tun drcené žuly. Tento materiál má certifikaci nezávadného materiálu. Sondy byly zasypány tímto materiálem a hromady s původním materiálem zůstaly nedotčeny, tj. pokud by v těchto hromadách zimovaly údajní zvláště chránění živočichové, tak po mém zásahu nebyly vsypány do děr a ani již do děr nemohli napadat – www.uradujem.cz/kryti.pdf

Co doporučují státní odborníci?

Agentura ochrany přírody a krajiny ve svém posouzení ze dne 1.8.2017 doporučuje:

Za nápravu tedy AOPK považuje opětovné vykopání sond a náhradu makadamu za jílovitý substrát, nejlépe s využitím zeminy ze skrývky….“

Ve vyjádření odboru MML odboru životního prostředí nikdy nechybí vyjádření z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu. Ve vyjádření ze dne 15.1.2018 k jinému projektu je uvedeno: „Při realizaci stavby je třeba postupovat v souladu s ust. § 8 odst. 1 zákona o ochraně ZPF, což znamená zejména skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvy půdy a stavební činnost provádět tak, aby škody na zemědělské půdě byly omezeny na míru co nejmenší.“

Ovšem odborná agentura s kulatým razítkem zcela pohrdá výše uvedenými ustanoveními zákona o ochraně zemědělského půdního fondu a navrhuje zeminu ze skrývky nasypat do díry, resp. do dvou.

Tato odborná agentura zřízená Ministerstvem životního prostředí se na mém projektu podepsala několika posudky a dalšími činy, které provedli její zaměstnanci.

Více o práci této odborné státní agentury je k dispozici na www.uradujem.cz/aopk.pdf

Více o odborné práci pracovníků státní Agentury ochrany přírody a krajiny je k dispozici na https://www.uradujem.cz/modrasek.pdf

Může se ti také líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

RSS