Jiho-západní pohled
0
sdílej

Stavovská kolegialita úředníků životního prostředí

Dne 24.3.2016 jsem nechal na pozemcích provést sejmutí vrchního krytu půdy, nelze mluvit o ornici, protože se jednalo o jíl namíchaný se stavební sutí. Dále bylo provedeno vyhloubení hydrogeologických sond kvůli návrhu zasakování dešťových vod. Tyto sondy zůstaly nezasypané.

Dne 13.9.2016 mi byla zaslána výzva od OŽP MML k odstranění plevele na pozemcích [1]. Dle výzvy měly být mimochodem zlikvidovány hlavně ovocné keře malin a ostružin. V následujících dnech jsem řešil s MML možnost posekání. V e-mailu ze dne 16.9.2016 mi bylo sděleno, že je nutno posekanou hmotu ponechat na místě nebo ji ihned odvézt.  Při delším ponechání hmoty na ploše a následném odvezení by zejména při ochlazení mohla být odvezena i s chráněnými živočichy, kteří by v ní hledali úkryt. Celý pozemek byl ihned podle instrukcí posekán uhrabán.

Dne 4.10.2016 mi byl zaslán e-mail z KÚ LK od Mgr. Studeného kvůli zasypání sond. V textu mi připomíná povinnost zasypání geologických sond, protože zde hrozí riziko pádu zvířat a osob. Pro případ, že bych tak neučinil, bude mi zásypání nařízeno KÚ LK v samostatném správním řízení.

Vzhledem k tomu, že v odloženém výkopku mohly být zazimováni údajní zvláště chránění živočichové, nepoužil jsem tento výkopek, ale nechal navézt z libereckého lomu f. Ligranit a.s. cca. 40 tun drcené žuly. Tento materiál má certifikaci nezávadného materiálu. Sondy byly zasypány tímto materiálem a hromady s původním materiálem zůstaly nedotčeny, tj. pokud by v těchto hromadách zimovali údajní zvláště chránění živočichové, tak po mém zásahu nebyly vsypány do děr a ani již do děr nemohli napadat.

Ze strany ČIŽP mi bylo protokolárně vytčeno, že jsem zásyp sond dostatečně neprojednal s KÚ LK a jednal pouze na základě strohého požadavku pověřené osoby KÚ LK Mgr. Studeného . Dále jsem údajně s Krajským úřadem Libereckého kraje dostatečně neprojednal pojezd mechanizace, tj. 1 x rypadlo – nakladač. Nenapadlo mě dále polemizovat o příkazu správního orgánu. Dle mého není povinností povinného zjišťovat, zda se správní orgán vyjádřil důvěryhodně, odborně a zcela. Z mého pohledu zněl rozkaz jasně – „Díry zasypat!“

Nedokážu si ani představit zasypávání těchto sond jinou metodou než pomocí mechanizace. K zasypání byla použitá žulová frakce o celkové váze cca. 40 tun což odpovídá 25 m3. Pokud bych ještě k tomu měl zasypávat geologické sondy jílem, tak by byla hmotnost „lopatovaného“ materiálu zhruba 55 tun.

Na zásyp sond má nejfundovanější návrh Agentura pro ochranu přírody a krajiny, více v článku „Jak hospodařit se zeminou dle Agentury ochrany přírody a krajiny

O vzájemném notování Krajského úřadu Libereckého kraje, České inspekce životního prostředí a libereckého pracoviště Ministerstva životního tak není pochyb. Liberecká pobočka MŽP se s touto absurdní myšlenkou pracovníka ČIŽP Mgr. Lukáše Hudce ztotožnila v rozhodnutí MZP/2017/540/192 ze dne 9.11.2017. Dle mého laického názoru měla ČIŽP vytknout strohost pokynu pracovníkovi KÚ LK, nikoliv povinnému z příkazu vydaným správním orgánem. Takto to původně vytkla pracovnice ČIŽP Ing. Lenka Jozífková pracovníkům KÚ LK Ing. Radce Vlčkové a Mgr. Radomíru Studenému při místním šetření dne 2.3.2017 – „Pokud se nenaučíte specifikovat činnosti, které má pan Lank provést, tak ho nemůžeme za nic trestat!“ Toto jednání všech zúčastněných úředníků, vyjma Ing. Lenky Jozífkové, považuji za útok mířený cíleně proti mé osobě.

Může se ti také líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

RSS