Štítek - AOPK

Agentura ochrany přírody a krajiny – příspěvková organizace Ministerstva životního prostředí.

V roce 2018 měla 575 zaměstnanců s celkovými mzdovými náklady 263 651 064,-Kč.

Spravuje lehce zmanipulovatelnou Nálezovou databázi ochrany přírody, do které lze nálezy bez fotodokumentace vkládat s odstupem několika let. Dodává informace do Územně analytických podkladů pro orgány Ministerstva pro místní rozvoj. Jejich minimalistický rozsah (3% ze všech zvláště chráněných druhu) je „třešničkou na dortu“ v papírové ochraně přírody. Nefunkční nálezová databáze a nefunkční systém poskytování územně analytických podkladů staví veškeré územní plány v ČR za nedůvěryhodné.

www.nature.cz

RSS