Štítek - Kateřina Lauermannová

RNDr. Kateřina Lauermannová – vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje. Z profesního životopisu:

Rigorózní zkoušku z Ekonomické a regionální geografie složila v roce 1979. Následně nastoupila do oddělení územního řízení a územního plánování na ONV Praha západ. Po narození druhé dcery se s rodinou přestěhovala za zdravým prostředím do Liberce.

Zdravé prostředí podpořila mimo jiné i tím, že dne 2.5.1997 povolila (vzala na vědomí) výstavbu hypermarketu Nisa (dnes OC Nisa). V současné podobě 250.000 m2

RSS