Štítek - Rychlost a hospodárnost

Rychlost a hospodárnost je základní zásada ukotvena v § 6 správního řádu

RSS