sdílej

Testování odolnosti rodičů

Zde máme další kapitolu ze semináře, jak se tvoří pandemie, jak se tvoří pravda, jak se tvoří věda, jak se tvoří medicína, jak se tvoří politika, jak se tvoří práva. Lidská práva.

Toto dvouminutové video z britské laboratoře PCR testů nelze zkopírovat nikde. Síť je infiltrovaná, obsazená lží a cenzurou, doslova skrz na skrz.  Ale to není výmluva.

Všichni máme možnost se informovat o tom, co se děje. V nových aplikacích a webových projektech, které vznikají průběžně. Dříve, než jsou kontaminovány covid propagandou a podvody, o kterých právě toto video vypovídá.

Konkrétně toto dokumentární video z Telegramu najdete na projektu Coronavirus Intelligence, a ukazuje jak se dělají PCR testy.

Je divné, že jej nelze sdílet, protože jeho autoři jej prostrkali až do BBC.

A je nad slunce jasné, že takto nějak vznikají i ty adorované “jeden lék na všechno a pro všechny” vakcíny.

Dříve, než z toho média a politici a úředníci vytvoří “politováníhodnou výjimku, ”fact chcekeři “fake news” a “konspiraci”, média zdiskreditují ty, kteří video sdílí a majitelé a provozovatelé laboratoří “zjednají nápravu”, podívejme se, co tomu říkají odborníci. Samozřejmě ti nesprávní. Protože už rok a půl žijeme ve schizofrenii dvojkolejné vlády, vlády a krajů, dvojkolejné vědy, dvojkolejné policie, dvojkolejného práva, dvojkolejné vědy. Jen si připomeňme, že díky této dvojkolejnosti jsme za toto období viděli stovky podobných videí z nemocnic, z laboratoří, ze zákulisí této agendy, které tu “jedinou oficiální pravdu a právo” usvědčují ze lži a porušování lidských práv. A budou usvědčovat dál.

Jeden z vědců, Phill Robinson, o tom, co ve videu vidíme, říká: “Toto je naprosto nesprávné,”

Druhý odborník, profesor Chriss Denning,  říká: “Horrible. Beyond horrible”. “Strašné. Více než strašné.”

Věříte jim?

Že to nevěděli?

Vždyť už více než rok to není možné nevědět.

Vždyť nás už více než rok pronásledují, urážejí, blokují, ponižují, likvidují, ignorují a z výše svých postů bezostyšně okrádají, právě tito odborníci a na ně napojená mediální a politická síť.

O co tedy vlastně jde?

Video natočila laborantka během svého zaučování v této testovací laboratoři na PCR. Ve stručnosti mluví o tom, že PCR testy jsou tak senzitivní, že rozeznají i nepatrné stopy viru. Přesněji, jak již také víme déle než rok, PCR testy jsou programované tak, že najdou “stopy viru” díky tak dlouho opakovanému, tak četné replikaci testu, že prostě jej nemohou nenajít. Že ten virus v podstatě klonují. Vzývají, manifestují, transmutují. S pomocí robotů.

Respektive proto testy dělají roboti, protože toto by lidskými silami člověk neobsáhl, nezvládl, nezaplatil, a zřejmě v mnoha případech ani takovou špínu nebyl ochoten dělat. Ve videu vidíme, jak to v laboratořích, které rozhodují o našem bytí a nebytí, vypadá. 

Respektive viděli bychom, kdyby jiní roboti a computery, už dnes ve veřejném prostoru nerozeznaly “i nepatrné informační viry” a okamžitě je nedetekovaly a neeliminovaly z velkých sociálních platforem.  A stejně tak víme, že toto blokování si u nich platí a objednávají politici, úředníci, odborníci, lékaři a média, skrze agentury, v jejichž čele sedí sexuální devianti, psychicky nestabilní dlužníci, jako jsou naše našišato stavěné projekty typu Evropské hodnoty, Manipulátoři.cz a další… To jsou ty  současné skandály s veřejnoprávními médii, která si u nich objednávají a následně šíří “seznamy” údajných dezinformátorů, vzniklých v takovýchto laboratořích, které nám říkají jediné – když máte moc a peníze, tak si koupíte jak test a pravdu, ale samozřejmě moc a další peníze. A koupíte si i laboratoře a zaměstnance takovýchto laboratoří. A zaměstnance takových médií a takovýchto „Evropských hodnot“.

Proto na ně padají ty žaloby. A na ty žaloby zde číhají další predátoři, kteří se snaží vykrýt poslední zbyteky lidských práv v této zemi. Po celé ose vláda/kraje/města/obce, ministerstvo vedle ministerstva.

Nic to nemění na tom, že pipety PCR testů nabírají 8 vzorků současně a přenášejí je do zkumavek.

A že naprosto zřetelně vidíme, že pipety sebou do zkumavek vláčí kousky tkání a bio materiálu všeho druhu. Zřetelně z pipet visí a kývají se do všech stran více než třícentimetrová lepkavá vlákna biologické hmoty, táhnou sebou hleny, vypouštějí do zkumavek jakési bílé kuličky…

Laborantka se na to ptá svého školitele, ukazuje na ty kontaminanty, a říká: “Vídíte to? To jsou nějaké hleny nebo tkáně”. A  její nadřízení ji školí : “Někdy se to vrací a vyčistí, ale … nech to být.” Laborantka pokračuje: “Ale vidíš, tady je to také”.

“To je v pořádku”

A pak vidíme, jak ty zkumavky laborantka čistí ubrouskem. V gumovým rukavicích dosáhne jen tak tři milimetry do jejich otvorů. A tatko probíhá dál laboratorní školení, které zřejmě zabere, jako dnes většina školení na cokoli na celém světě, tak den, dva. A takto nepochybně probíhají i ty testy vakcín. Pár videí už uniklo také.

To, co pipety vláčí do zkumavek PCR testů je ovšem pouze materiál, který vidíme prostým okem. Který je natočený amatérskou kamerou s malým rozlišením.  Whistleblowerem v utajení a zpoza rohu. Protože dnes je zakázáno pořizovat záznamy o čemkoli, kdekoli. Protože to jsou důkazy lži, kterou jsme exonováni již déle než rok. Především jsou zakázány zvukové a obrazové záznamy z nemocnic, z hygieny, z laboratoří… Nově například vyhrožuje synovi umírající pacientky za to, že si natočil jednání nemocnice s ní i s ním, Plzeňská nemocnice v Borech. Vědí proč si to nepřejí. Nechtějí, abychom jim viděli pod prsty. Vystavují se “přetékající nemocnice” zatímco ty prázdné jsou odsunuty na okraj kolektivního vědomí.

Jakkoli je třeba ocenit odvahu laborantky, která natočila realitu PCR testů a protlačila ji i do BBC, pravděpodobně se shodneme na tom, že pipety covid PCR testů nabírají a přenášejí nejen ty cáry lidské (doufejme) hmoty, ale i to, co prostým okem a mobilní kamerou nevidíme. 

Vidíme však, jak daleko už se dostala kognitivní disonance mezi žitou realitou a realitou ideologického a politicko-rozpočtového narativu. Tito lidé mají obživu, jejich oběti ne. Tito lidé mají moc, jejich oběti se stávají týranými bezprávnými zvířaty.

Laborantka v zaškolení tuto nadvládu “masové produkce všeho”, tedy výsledků PCR testů komentuje, že takto a tímto způsobem, padají rozhodnutí o tom, zda jste zdravý či nemocný.

A že na základě takto komponovaných a prováděných testů máte jít vy, nebo vaše dítě, vaše rodina, vaše firma, do karantény, do izolace. Stanete se lovnou a perzekuovanou zvěří vy i vaše okolí. Přijdete o prostředky na nájem, na potravu…

V UK se během první covidové vlny na jaře 2020, za takto státem detekovanou a nařízenou karanténu, platilo zaměstnancům 200 liber týdně. Na podzim už jen 80. To už nestačí ani na nájem, který se platí rovněž týdně a začíná na 100 librách. Ale co je podstatné a co nám zde v našem informačním poli chybí už rok a půl je fakt,  že si tímto způsobem stigmatizovaní a zaměstnanci v nucené izolaci vzniklé tímto způsobem, nemohli být jistí, zda se ta druhá strana mince, ty polorobotické provozy, ty loginy computerů ve velkohalách prosklených kanceláří, po této karanténě neobejdou bez nich. Protože se prostě ty pásy, ani ty tabulky nezastaví. A to, čemu říkáme “práce” a “zaměstnání” je už tak primitivní činnost a tak nekvalifikovaná obsluha systémů,  že je každý z nás nahraditelný během dvou týdnů. Dnes i během týdne. To ostatně vidíme na “vysoce kvalifikované profesi laborantek”. Během dvou dnů školení nejde o nic jiného, než aby obsluhovala technologickou zrůdu a… mlčela.

A nejinak na tom jsou vyplňovači tabulek lékaři, právníci, učitelé, policisté, vojáci, úředníci, a zaměstnanci korporátů.

Ti všichni  pracovali, pracují a budou pracovat přesně tímto způsobem, a takto měli, mají a budou mít na nájem a jejich děti jídlo.

Co budeme dělat? Ale nám je to jedno, co budete dělat.

Stejně jako vám je jedno, co budeme dělat my.

Lidské bytí, hodnoty, maxima, a z nich vyplývající slova a skutky, jsou ryze individuální záležitost, a nikdy tomu nebylo jinak. Jak chcete přenášet svůj osud, svou minulost, budoucnost svého rodu a jména, na hřbet někomu jinému? Copak to nevidíte, jaká je to pošetilost? Jak to nefunguje?

Respektive jak to funguje jenom proti vám?

Nedělejme že nevíme, že takto u nás “pracovaly” miliony lidí dávno před covidem. ”Vyskokoškolsky vzdělaní odborníci” dělali poskoky přístrojů, algorytmů, tabulek a hlášení o sobě samých.

“Profesionals” byli polootroci polorobotických provozů. A těch pár kvalifikovaných a kreativních majitelů firem a řemeslníků, zničila tato agenda. Agenda podvolených.

Žádné jméno. Žádná politická strana. Žádný ministr.

Prostá gravitace.

Zákon hmoty a vědomí.

Zákon zrady sebe samých.

Zrady smyslu svého bytí, své osobní odpovědnosti za vesmír, zrada účelu bytí na této planetě.

Ignorance a zbabělost.

A to vše nám vyklíčilo do současné podoby.

Lhali jsme o světě, v kterém žijeme desítky let, nezbývá nám nic jiného než lhát dál.

Dělat z Listiny práv trhací kalendář, ze zdraví ten nejšpinavější byznys na světě.

Na tomto dalším příkladu z tisíců vidíme černé na bílém, jakou metodou a praxí jsme odstavováni už druhý rok na vedlejší kolej svého života a existence.

Své integrity a práv.

Toto je ten “bůh na stroji” kterému se máme klanět.

Z kterého máme mít takový respekt, protože je “neomylný”.

Abychom byli konkrétní a aktuální:

v našem případě od zítřka máme vystavit své děti nejen takovémuto způsobu testování, ale všemu, co mu předchází, a co po něm bude následovat.

Na základě takovéto “přesné analýzy”, “nezpochybnitelných vědeckých výzkumů”, “odbornosti”, “pravdy”, “důkazů”, pak naše dítě bude ex-komunikované ze společenství jiných dětí a bude v karanténě a v izolaci, aniž mu budeme sto vysvělit proč a jak, když je plně zdravé. Uprostřed zjevně mentálně a především charakterově chorých “autorit” a “exekutivy”.

Naše děti mají být obětí agendy, za kterou “nikdo nemůže”, ale za kterou jsou stovky tisíc našich spoluobčanů bohatě odměňovány. Kteří mají mít “čisté ruce”, protože “jen plnili vládní nařízení” a bytť s nimi nesouhlasili, “nemohli nic dělat”. Protože “právo se dodržovat musí”. Protože jinak “by byla anarchie a chaos.” Kdy větší chaos než dělají právě oni, lidstvo nikdo v minulosti nezažilo.

Protože by “byly by přeplněné nemocnice”, které byly přeplněné už dávno před covidem, čistě z důvodu agendy hrabivosti, centralizace, neschopnosti, touze po ještě větší kontrole a obchodu s biologií. Dávno před covidem došlo k bezdůvodnému a především kriticky nebezpečnému zrušení 16 tisíc nemocničních lůžek v  malých soukromých klinikách, dlouhodobě docházelo k šikanám v soukromých penzionech pro seniory, které zůstaly ze strany státu zcela bez pomoci a ty státní bez kontroly. Protože díky nenažranosti aparátčíků v bílých pláštích a politické lobby obchodníků s naším zdravím, došlo už dávno ke kolapsu systému jako takového, a není žádný důvod, proč by ze systému mělo být zdravotnictví a hygiena vyjmuty. A stejně jako v systémech ostatních, jejich práci za ně převzaly stroje a algoritmy. A oni se stali jejich poslušnými otroky.

Takto došlo k tomu, že vaše dítě nebude smět do školy, kde by mu stejně jenom lhali.

Nebo myslíte, že by zřizovatelé škol, pedagogický sbor, ředitelé a pedagogové vašim dětem, v těch nově otevřených “nepostradatelných školách” názorně předvedou to jediné, co je nyní zapotřebí dětem vysvětlit a ukázat?

Tedy proč a hlavně jakou metodou budou testované?

Jakým způsobem bude rozhodováno za jejich zákonné zástupce?

O jejich základních lidských právech?

O nedotknutelnosti jejich osobní integrity a biologického rozhraní?

Myslíte si, že naši úředníci, hejtmani, primátoři, starostové a učitelé vysvětlí našim dětem, jakým způsobem se ze zdravých produkují nemocní a z čistých bacilonosiči?

Že jim vysvětlí historii perverze a sadomasochistické diviace?

Že se konečně začne mluvit o obchodnících s dětmi a otřesných sadistických rituálech na nich páchaných?

Že jim naši pedagogové vysvětlí nástup zneužití moci a  totalitních režimů?

Genocidy a segregace?

Nebo jim budou vyprávět pohádky z početnic a čítanek, zatímco naše děti se budou dusit za respirátory?

Ačkoli jsou to právě děti, kteří ke svému zdravému vývoji a rozvoji inteligence, potřebují 4x více kyslíku, než dospělí?

Myslíte, že naše školy a školky navštíví naši lékaři, praktičtí i kliničtí, a vysvětlí dětem, jak fungují lidské plíce?

Co to je spalování kyslíku v lidském organismu?

Jak funguje oxidace a spalování?

Nebo jim ucpou plíce, či k tomu budou mlčet?

A k čemu dalšímu se chtějí promlčet? Co dalšího chtějí naši pedagogové, úředníci, hygienic, politici, lékaři a místní samosprávy na našich dětech napáchat?

Aby si za pár let mohli hrát překvapené, jak narůstá počet dětských malfunkcí, nádorového bujení, leukémií, neuroz a depresí?

Jak nám náš národ hloupne a stává se ještě více podvolený jediné globální hře s patenty a technologiemi?

Jedno je jisté už nyní.

Přesně touto vědeckou, odbornou a politicko mediální agendou, bude vaše dítě podrobeno podobně  “testovanému” očkování, které je stejně k ničemu a to ještě v tom lepším případě.

A aby neprotestovalo, budou mu ústa ucpána “ústenkou”. A aby se děti vzájemně neradily a nekoordinovali odpor, budou nuceni stát tak daleko od sebe, aby na ně bylo vidět a aby se neslyšely.

Jak dlouho budeme ještě popírat sadismus a zvrácenost, které jsou motorem celé agendy pandemie? Veřejnou přehlídku sexuálních deviací a dlouho na internetech anoncovaných pervertů a jejich podržtašků a s masochistickou psychickou rozladou?

Co bude dál?

Nyní už běží druhá generace vakcín, která se vyvinula během zřejmě již několika týdnů.

Čistě z důvodu, že se v Izraeli, kde už je očkováno přes 60 procent obyvatelstva, ukázalo, že už ta původní vakcína nefunguje.

My, co nejsme obětí davové psychózy říkáme, že vakcina nefunguje.

A my co jsme ještě o krok dál říkáme, že takto se vyrábějí ty mutace viru. Přesně tak, jak to vidíte na tom videu.

Vyšli jsme s tímto videem na světlo v době, kdy naše děti mají být podrobovány dalším a dalším testům. Pokud vyjde pozitivní ze slin, tak bude následovat toto povinné PCR testování.

Proč? Protože šílenství šílené agendy, nesené šílenými a pološílenými otroky digitálních sítí a robotických přístrojů a computerizované pravdy, bude akcelerovat.

A budou následovat další a další restrikce a teror.

S tím, že tohoto Golema, Golema produkce testovacích kitů, Golema chodu takto pološílených laboratoří,  Golema výzkumných ústavů a jejich grantů, Golema mašinérie údajné hygieny, údajného zdravotnictví, údajné bezpečnosti, údajné informovanosti a údajné exekutivy, nikdo už v této fázi nezastaví.

Národní volby jsou nesmysl.

Z jedné strany produkují nacionalismus a národní nenávist, z druhé strany jsou směšné. I dítě na distanční výuce vidí na internetu, že se jedná o globální operaci, na níž mají národní ministři a vlády vliv, jako na loňský sníh v Quatemale. Tyto testovací kity jsou nadnárodní, metodiky opatření jsou nadnárodní, vakciny a jejich patenty jsou nadnárodní a je jedno, zda respirátory a roušky vozíme z Činy, z Ruska nebo z liberecké Technické univerzity. 

To je v této fázi už úplně jedno.

Tož tak.

O tom, jak “fungují” roušky a respirátory už víme respektive nemůžeme nevědět, protože jak vyplývá z uvedených vědeckých studií, tak používání obličejové masky může mít za následek:

 • zadýchávání se (dýchací a respirační potíže) i při sezení v uzavřené místnosti a při lehké fyzické zátěži (psaní, kreslení, komunikace s ostatními členy domácnosti apod.),
 • zrychlení srdečního tepu i při sezení v uzavřené místnosti a při lehké fyzické zátěži (psaní, kreslení, komunikace s ostatními členy domácnosti apod.),
 • zvýšení nepohodlí,
 • zvýšení nepozornosti,
 • zhoršení koncentrace na daný úkol (snížení „pracovní“ tolerance),
 • zarudnutí obličeje a kožní léze související se zvýšeným dýchacím odporem a tlakem pod ochrannou pracovní pomůckou,
 • zvýšení teploty pokožky,
 • hydratace pokožky,
 • dermatóza a pálení očí,
 • zvýšení únavy,
 • zrychlení vyčerpání energie,
 • malátnost,
 • bolest hlavy,
 • psychické strádání a zhoršení dříve vyrovnaného psychického stavu.

O tom, jak fungují opatření, víme.

uzavření mateřských a základních škol nemá žádný vliv na vývoj epidemie,

Česká republika má nejdéle zavřené základní školy ze zemí EU a má nejvyšší podíl pozitivně testovaných dětí a žáků ZŠ ve věkové kategorii 0-15 let, což je 9,23 %,

Česká republika má nejdéle zavřené základní školy ze zemí EU a má nejvyšší podíl pozitivně testovaných dětí a žáků ZŠ ve věku 0-15 let v populaci ČR, avšak mizivý – 1,48 %,

testování dětí a žáků ZŠ ve věku 0-15 let je s největší pravděpodobností prováděno ve většině zemí pouze u osob s příznaky, nikoliv v důsledku trasování nebo při plošném preventivním testování.

A protože to víme, tak o to více lháři, zrádci a defraudanti mobilizují své policejní robocopy se samopaly, svá skrz naskrz prolhaná média, své psovsky poslušné úředníky, své sobecké státní zaměstnance.

Víme i to, že jim nikdo nedržel u hlavy pistoli, aby lhali a podíleli se na této agendě, nikdo je nenatahoval na skřipec, aby se jí podvolovali.

Víme, že zradili dobrovolně. Z osobního prospěchu. A že jen díky této své zradě jsou nyní tím virem, který je pro naši společnost nebezpečnější, než všechny covidy světa.

Virem lži a rozkolu společnosti.

Bojíte se?

Bojíte se podívat pravdě do očí?

Bojíte se podívat do očí sami sobě?

Bojíte se vlády a represe?

Bojíte se svých nadřízených, kolegů, sousedů, rodinných příslušníků? 

Bojíte se strojů, robotů, computerů?

Bojíte se Sauronova oka kontroly a cenzury?

Bojíte se msty svých poslanců, ministrů, primátorů, hejtmanů, starostů, policistů, lékařů, laborantů, hygieniků?

Bojíte se budoucnosti?

Bojíte se o své živobytí, o svou práci, o svou životní úroveň, o svou sociální integritu, o svou roli, o svou masku?

Bojíte se bídy a toho, že vám bude zima a budete mít hlad?

Bojíte se posměchu a výčitek?

Bojíte se o své zdraví?

Bojíte se dalších mutací?

Bojíte se nemocnice, nemoci, smrti?

Bojíte se o své bližní?

Tak to se bojíte správně.

Bojítete-li se o sebe, tak se bojíte nejsprávněji.

Jste agresivní?

Cyničtí?

Arogantní?

Úzkostní?

Apatičtí?

Máte k tomu reálný důvod, nestyďte se za to, je na vás vidět a jste čitelní.

Může se ti také líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

RSS