Plevel na pozemku SM Liberec
0
sdílej

Úřady chtějí pokutovat, ale s prevencí neporadí

Dne 13.9.2016 mi byla zaslána výzva z odboru životního prostředí MML k odstranění plevele na pozemcích. Pro případ, že bych tak neučinil do 15 ti dnů hrozila by mi pokuta do výši 30.000,- Kč. Dle výzvy měly být zlikvidovány hlavně ovocné keře malin a ostružin. Tuto výzvu jsem akceptoval a celý pozemek posekal včetně plodících maliníků a ostružiníků.

Dne 7.9.2017 mi byla zaslána obálka s modrým pruhem – opět se ozval odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody MML. Příkazem mi byla dána povinnost okamžitě zlikvidovat porost křídlatky na dvou pozemcích v k.ú. Doubí u Liberce v mém vlastnictví a uhradit do 10 ti dnů pokutu 5.000,- Kč. Proti tomuto příkazu jsem podal okamžitě odpor z níže uvedených důvodů:

  • První porost křídlakty nebyl na mém pozemku, ale rostl na pozemku ve vlastnictví Statutárního města Liberec.
  • Druhý porost křídlatky jsem likvidoval v souladu s metodickým pokynem vyrpacovaným Moravskoslezským krajem. Vzhledem k tomu, že ani MML ani
    KÚ LK nemají tuto metodiku zpracovanou, musel jsem bojovat s invazním plevelem vyzkoušenou metodou dle dostupné metodiky. V boji s křídlatkou nelze experimentovat, protože jde o téměř „nesmrtelný“ plevel.
  • Třetím důvodem byl špatný úřední postup, který je v rozporu s § 150 odst. 2 Správního řádu.

Řízení se plíží kupředu

Po 115 dnech, přičemž správní řád určuje lhůtu pro vyřízení na 30 dnů) nebyl můj odpor proti příkazu úhrady pokuty a uložení povinnosti vyřízen, ovšem křídlatka na městském pozemku byla zlikvidována TSML a.s. dne 31.10.2017. Tím lze předvídat, že příkaz mi byl zaslán zcela neoprávněně, pouze se s tím neumí úředníci OŽP MML vypořádat. Nepožaduji zaslat bonboniéru jako omluvu, ale zrušit neoprávněně vydaný příkaz! Zde totiž zřejmě nejde o nějakou křídlatku, ale o to, aby mi byla co nejvíce ztížena cesta k výstavbě na mých pozemcích.

Nutno podotknout, že když pověřený pracovník odboru životního prostředí, oddělení ochrany přírody Ing. Jiří Jokl studoval mé pozemky v k.ú. Doubí u Liberce, a hledal něco za co mě potrestat, nezapomněl označit křídlatku japonskou jako „můj“ plevel. Přitom si spletl parcelu a porost plevelu našel na pozemku Statutárního města Liberec. Toto se později ukázalo při odstranění plevele, když toto bylo provedeno TSML a.s.

Pokud by byl Ing. Jiří Jokl opravdu nestranný, objektivní a možná nepodjatý, určitě by vyzval vlastníka pozemku p. č. 373, který se nalézá ve vzdálenosti cca. 50 m od pozemku zasaženého křídlatkou, k odstranění plevelu a náletů dle § 79b. odst. 1 písm. a) zákona o rostlinolékařské péči.

Tento pozemek je z většiny zarostlý plevelem – kopřivami a opletníkem plotním. Ano, jedná se pozemek p. č. 373, na kterém odbor hlavního architekta SML plánuje parkovou výsadbu, aby údajné zvláště chráněné druhy živočichů měly kde přezimovat – cca. 1 metr od silnice, kde denně projede více než 10.000 automobilů.

Nejenže zde není avizovaná parková úprava, ale kopřivy a opletník plotní jsou téměř všude – i na cizím majetku – mém mobilním oplocení a parkovacím domě.

Pro zlepšení představy přikládám fotky z 31.7.2017. Jak je z fotek patrné, zvláštností lokality je to, že na jedné straně plotu nemůže růst „plevel“ jako maliny a ostružiny a na druhé straně plotu může bez postihu růst cokoliv bez údržby.

Vědí úředníci jak na likvidaci?

Po mém vystoupení na zastupitelstvu města Liberec konaném dne 25.1.2018 se některé věci pohnuly. Například řízení o likvidaci křídlatky.

V této věci byl dne 7.9.2017 vydán příkaz a po vystoupení na zastupitelstvu SML mi bylo po 145 dnech zasláno Odborem životní prostředí MML – Oznámení o pokračování v řízení. Využil jsem svého práva a vydal se nahlédnout do spisu, zda nebyl spis doplněn o nové poznatky. Spis byl v původním stavu bez nových dokumentů.

Při nahlížení do spisu mi bylo sděleno, že mi pokuta musí být udělena, protože jsem křídlatku nelikvidoval. Ústně jsem sdělil to, co jsem uvedl v podaném odporu – porušení správního řádu ze strany MML, špatná určení vlastnictví pozemku zasaženého křídlatkou (vlastnictví Statutárního města Liberec) a aplikace tzv. Beskydského postupu.

Nově mi bylo sděleno, že jsem měl spolu s příkazem dostat i informace jak má být tato rostlina likvidována. Jenže jsem žádné informace neobdržel a tak jsem následující den podal OŽP MML žádost o:

  • sdělení způsobu likvidace křídlatky
  • sdělení termínu likvidace křídlatky
  • sdělení zda jsou OŽP MML známy nějaké metodiky k likvidaci křídlatky, které vydalo nebo hradilo Ministerstvo životního prostředí
  • sdělení zda OŽP MML preferuje trvalou likvidaci křídlatky nebo pouze sezónní

Dne 14.2.2018 bylo OŽP MML vydáno rozhodnutí, že mi informace odmítají poskytnout, protože se jedná o odborná stanoviska správního orgánu. Jak má tedy občan dodržovat zákon, když mu odborný správní úřad odmítá vydat návod jak na to?

Jak to všechno dopadlo?

Krajský úřad Libereckého kraje zrušil rozhodnutí Magistrátu města Liberec – žádná pokuta, žádná opatření. Zcela se ztotožnil s mou argumentací.

Jak to vypadá s křídlatkou na městských pozemcích?

Jak to tak bývá – trestat občany by úředníkům šlo. Ale dupnout si na samosprávu města? Toho se asi nedočkáme. Křídlatka tak vesele bují na městských pozemcích bez opatření.

Může se ti také líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

RSS