Strom se nedočkal povolení ke kácení. Spadl bez něj.

V průběhu roku 2016 jsem celkem dvakrát oficiálně žádal o povolení kácení několika stromů na pozemcích včetně zcela ztrouchnivělého jeřábu – vždy zamítnuto. Upozorňuji, že tento jeřáb v severozápadní části pozemku byl...