Takový výhled měli státní úředníci při terénních průzkumech v prosinci... Našli i "motýle"
0
sdílej

AOPK – posudky z parkoviště v prosinci. Žádný problém!

Dle rozhodnutí KÚ LK, kterým zamítl investorovu žádost o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů, je Agentura ochrany přírody a krajiny odbornou organizací zřízenou Ministerstvem životního prostředí, která je soudně znaleckým pracovištěm, její posudky lze považovat za odborné podklady opatřené „kulatým razítkem“.

Agentura ochrany přírody a krajiny má zákonnou povinnost poskytovat informace pro územně analytické podklady v rámci přípravy a realizace územního plánu. Tuto svou povinnost dlouhodobě neplní.

Tato odborná agentura zřízená Ministerstvem životního prostředí se na projektu výstavby autobazaru u OC Nisa podepsala několika posudky a dalšími činy, které byly provedeny jejími zaměstnanci.

Odborné posouzení ze dne 11.1.2017 na základě prohlídky z 22.12.2016

Nutno zdůraznit, že místní šetření se konalo dne 22.12.2016. V tuto roční dobu je v našich klimatických podmínkách vegetační klid.

Odborná státem zřízená Agentura ochrany přírody a krajiny sděluje, že p.p.č. 369, 370, 371, 372 a 323/1 v k.ú. Doubí u Liberce jsou biotopem ropuchy obecné, užovky obojkové, čolka velkého, čolka horského, čolka obecného a modráska bahenního.

O odbornosti svědčí i to, že státem zřízená agentura, označila za biotop výše uvedených zvláště chráněných druhů i pozemkovou parcelu p.č. 323/1 v k.ú. Doubí u Liberce. Tato parcela je téměř celá vyasfaltovaná, má výměru 8.930 m2 a dokonce nese název – ul. V Cihelně.

Pokud i nadále Statutární město Liberec akceptuje „údajný nově nalezený“ biotop zvláště chráněných druhů a hodlá ho dále užívat jako komunikaci, měly by být nejprve realizovány kompenzační opatření. V opačném případě by měla zůstat lokalita zachována v souladu s § 50 odst. (1) zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění: „Zvláště chránění živočichové jsou chráněni ve všech svých vývojových stádiích. Chráněna jsou jimi užívaná přirozená i umělá sídla a jejich biotop.“

Posouzení AOPK ze dne 20.9.2017

V tomto posouzení se odborná agentura s kulatým razítkem vyjadřuje na základě zvláštně provedených průzkumů…„AOPK proto zatím provedla pouze zevrubnou vizuální kontrolu z druhého patra parkovacího domu OC Nisa za účelem zhodnocení stavu biotopů…“

Dle rozhodnutí KÚ LK nemohla AOPK provést průzkum lokality přímo, protože si investor „vymínil“ účast autorizované osoby k provádění biologického hodnocení RNDr. Jiřího Vávry, CSc. Pracovnice AOPK Mgr. Feřtová dostala od RNDr. Vávry dva termíny, ani na jeden nereagovala a posoudila lokalitu bez přítomnosti RNDr. Jiřího Vávry, CSc. z druhého patra parkovacího domu. V rozhodnutí KÚ LK je dále uvedeno, že se AOPK nemohla seznámit s Biologickým hodnocením vypracovaným RNDr. Jiřím Vávrou, CSc. a dále nemohla výsledky komentovat. V tomto ovšem KÚ LK vědomě neuvádí pravdu, protože Mgr. Feřtová e-mailem potvrdila přijetí dokumentu RNDr. Vávry.

K výše uvedeným odborným stanoviskům se vyjádřili i skuteční odborníci [5] a držitelé autorizací od Ministerstva životního prostředí k provádění biologického hodnocení dle Zákona o ochraně přírody a krajiny – RNDr. Jiří Vávra, CSc. a doc. Dr. Jan Farkač CSc.

Tuto autorizaci státem zřízená Agentura ochrany přírody a krajiny postrádá.

Více o vyjádření nestranných odborníků je k dispozici na www.uradujem.cz/odbornici.pdf

Obrázek o odbornosti pracovníků státní odborné Agentury ochrany přírody a krajiny si je možno utvořit při přečtení jejich Návrhu hospodaření s půdou I. a II. třídy ochrany zemědělského půdního fondu.

Ještě více o odborné práci pracovníků státní Agentury ochrany přírody a krajiny je k dispozici na https://www.uradujem.cz/modrasek.pdf

Může se ti také líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

RSS