sdílej

Kapitola 5: Prstoklad mediální lži

Prstoklad mediální lži je daný: 

Média operují v různých hladinách skoropravdy, čtvrtlži, pololži, čisté lži. Od mesiášství, kantorství, dominance až nenávisti. A každý autor pohybující se po této mapě má ještě filtry dané kombinaci jeho IQ, vzdělání, kontaktů, zdrojů a emocionální inteligence. 

Touto škálou a jejími prostředky (řemeslo) a nástroji (technologie) a metodami (ideologie a paradigma) se média snaží vykrýt  celé spektrum kolektivního informačního pole. 

Pole, definovaného pozorností a konformitou jejich recipientů/voličů. 

Kteří jim nikam neutíkají, rezonují s nimi.

Kteří jim však nestačí. Chtějí vše a chtějí to za každou cenu. Nejen proto, že byznys je nastaven tak, že abyste byli v zisku, chybí vám cca 20%

Chtějí rozhodovat za ty, kteří je nevolí, chtějí psát pro ty, kteří je nečtou, vysílat pro ty, kteří je nesledují.

Nikdo se jich o to neprosí, přesto (či proto) nám silou tlačí svou perspektivu vidění planety a člověka na ní. Státu a občana v něm. 

Jako každý psychopat mají média nezměnitelný pocit že jim něco dlužíme, že snad máme povinnost jim skládat účty z toho, co děláme, co píšeme, odkud to čerpáme… tedy že vůbec žijeme. 

Když nazřeli že koncept “já si vezmu hodně a lidu dám málo” už zase nefunguje, natahují agónii systému v sektoru ekonomiky emitací nekrytého oběživa a tedy spuštěním další krize, v sektoru politiky liberalismem nesmyslů a v médiích propagandou, která zničí miliony občanů, kteří se pod její kola připletli, ačkoli v životě proti ničemu neprotestovali. Zatímco špičky odporu zůstanou netknuty nebo nahrazeny. 

Přesto nelze nepřítele podceňovat.

Nástroje médiální kolaborace s covidovou totalitou  jsou jasné. 

Úkoly médií jsou rozdělené tak, aby byl informační zásah plošný, 

1. Média se snaží likvidovat, eliminovat v lepším případě zneužít ty, kteří se z mainstreamového mediálního pole odštěpili. A dělají to každý po svém. 

2. Všechna média zatajují podstatná fakta a nahrazují je banalitami, uhýbáním, alibismem a lží. Lží, že nevědí. 

3. Média útočí na ty, kteří přináší raw informace, tedy reportáže a informace kryté vlastní lidskou zkušeností. A to paradoxně v nepřímé úměře absence mediální autentické reprotáže jako takové. (Proto procházka stokrát přesitými “datovými sklady” a rubrikami v konkrétních médiích, je procházkou nenávisti k životu.) 

4. Při likvidaci oponentů postupují média různými formami a metodami – od soft po skutečně totalitní. Některá média členy odporu systému trollí (ČR, ČT), banalizují či osekávají na svou velikost a pravdu (DVTV), jiné tituly nad nimi vynášejí rovnou soudy (Forum24), další je přímo likvidují (Aktuálně).

5. Totalitní nástroje likvidace konkurentů či zrcadel jejich zrady, zrady člověka a svého žurnalistického kréda, jsou posíleny digitálními technologiemi, takže jsou důkladné, rychlé, plošené, globální.

6. Média a jejich autoři jsou čím dál více a čím dál urážlivěji tupá, drze arogantní a nevšímavá k lidským tragédiím, o to více jsou aktivně prolhaná a otevřeně parazitická směrem k “bohu na stroji”.

7. Vykazují deviantní zvrácenost s kterou se den za dnem ukájejí i neverifikovanými předpoklady a neustálou provokací, co systém občanům ještě udělá, co jim vezme, co na ně naloží, co jim zkazí. Na titulky na titulní strany stačí i to, co na nás mají údajně nachystáno. 

A když se to nedaří, tak nás aktivně udávají, aby nám ublížila. 

Výsledkem je, že média se dnes dostala do situace, v které pracují jako se zdroji s opakovaně usvědčenými lháři a s opakovaně vyvrácenou lží.

A nejen to. 

Žvanící, mlčící a umlčení :

My jsme to věděli. 

Věděli jsme to od začátku. 

Věděli jsme to ještě než covid začal. 

Věděli jsme to právě z důvodu výše řečeného: tedy že už jsme dávno v informačním poli mainstreamových médií nebyli. To “dávno” bylo od již dříve médii tabuizovaných témat a  lží. Spíše podle data narození, ale buďto od dvojčat/Iráku, nebo od  krize 2008/11, od pádu české vlády v době předsednictva, nebo od Sýrie, nebo od amerických voleb, EET, nejpozději od unijního a poté našeho překoupení roztoku, který zničil, zabil a zmrzačil dnes již miliony lidí.

A nebo od jednoduchého, třeba osobně prožitého faktu, že o soudcovské mafii se u nás rozhoduje dvacet let a nakonec tak, že je původní předmět doličný promlčený – právě z tohoto důvodu. Aby takto okradeným obětem stát nemusel kompenzovat škody, které mu způsobil. 

Nebyli jsme už dávno před covidem součástí mediální reality proto, že za  slizounskou maskarou latexové pravdy nám média nepřípustné signály nerovnovážně zdílených zdrojů, informací a moci, signály soudcokracie a prostě jiné formy totality, byla  schopna vnucovat jak právo na právo jen pro právo. Když ne jako normál, tak maximálně jako “anomálii.” Jako demokracii za cenu naší individuální svobody a práv. Vnucovala nám status buďto veřejné oběti svobodě ostatních, kterému jsme posloužili jako skandál a jejich zisk a nebo dávno před covidem realizovala scénář: Co to je, váš život? Vaše rodina. Váš majetek. A kdo vlastně jste, že ještě není po vás? My si na vás posvítíme. Co bychom na vás vyslídili…Jaké kdo je bez viny …Tady klademe otázky my.”  To byly restituce, to byly dotace, to byla stavební povolení, to bylo EET, to bylo AirBnB… A pak se tento kanibalistický scénář jen aplikoval masově. A začalo se mu říkat pandemie. 

A takto si média nastýlala a do svých rubrik natáčela a poté roky mezi sebou přelévala ten čím dál více stagnující a tedy páchnoucí obsah oficiálního informačního pole, oploceného jedněmi volbami následujícíh po dalších ne-volbách, jeden uměle vyvolaný skandál sem a zase tam, až mu lidé na celém světě začali říkat žumpa. 

A už nerozlišovali kdo je hurvínek a kdo je mánička, protože dnes a denně sledovali jak kominík kominíka neušpiní. Jak šéfredaktoři i autoři migrují z komerčních do nekomerčních médií a naopak, z printu do videa, jak vydavatelé  koupí ten a prodají zase onen titul, jak starý šéfredaktor založí nové noviny se starým obsahem… Tak dlouho, až jsme se my všichni, kdo médiím a jejich zdrojům nevěříme a máme tisíce konkrétních důvodů lhářům nevěřit, jsme se odloupli od mateřské lodi informačního pole budovaného od 90 let a začali jsme vytvářet ostrůvky vlastního vědomí, vlastního poznání, vlastního světa. 

Místo aby si média oddychla, že se zbavila takových podřadných podlidí, stejně jako místo aby si tak vyčerpaný a přetížený zdravotní systém odpočinul od tak nežádoucích a obtížných pacientů, tak nastal pravý opak. Naše svoboda nalila do jejich ochablých žláz téma a peníze.

V intencích vlastní zploštělosti a černobílého schematického vidění světa, média začala urážlivě, agresivně a samozřejmě lživě nazývat renegáty “dezinformacemi” a “placatou zemí.” Optikou vlastní výšky jednomilimetrové perspektivy vidění světa, zato jako virus zamořující celou planetou, obtěžovala “nového člověka” svými přežitými darwinovskými, politickými, ekonomickými a biologickými teoriemi. A tak jediné reportáže, které se v informačním poli vyskytovaly, byly lidské příběhy kryté zlatem osobního prožitku.  A právě ty začala média nazývat arogantne “školou života.”  

Jako že je to hanba něco “tak malého a ubohého” jako je normální lidský život žít, něco o tom nasdílet, takovou hanbu vůbec ukazovat. 

Jakože paňmáma z Kadaně, která má stovku na den aby nakrmila dvě děti, ale která dochovala oba rodiče a tchána a tchyni, je automaticky vyřazena z veřejného informačního pole a z informačního trhu, protože si spletla měkké I s ypsylon. Nebo říká svými slovy, že té nespravelnosti má plné zuby. A říká to řetězovými maily, protože jí to jak se to dělá, ukázala sousedka. Která je stejně tak naštvaná. A obě posílají po sítí své rozhořčení a naštvání zformulované ústy toho, kdo je schopen prostě říci to, co samy říci neumějí. Ale co cítí, co je štve. Protože pokud se o “svém bezvýznamním a zbytečném” životě nedočetly ve vlastních národních listech, tak sahají po těch, v kterých samy sebe najdou. A které  poukazují na to, odkud tyto národní listy čerpají pro změnu své zdroje. 

A zatímco česká média upozorňují na “snítko v jejich oku”, tak sama ochotně poskytují fotbalová hřiště prostoru manželům von Layenovým, sektám Smejkalů a Maďarů a jejich temné kolosální lži. A chrastí řetězy represe, kterou jako chtějí varovat všechny, kdo se odstěhují na ty své pátečnické ostrůvky svých vlastních realit. O kterých ti lháři velmi dobře vědí, že jsou jich tisíce, ne jeden. A že mají charakter včelího roje, ne toho pomalu se valícího slizu mediální manipulace.

A už je “rozdělená společnost.” A už se to řeší, jako co teď a kdo to udělal… A už se nanáší další vrstva mediálního make-upu na čím dál odpornější tvář.

A přitom stačilo tak málo. 

Aby soudci neměli osminásobky platu té kadaňské paňmámy, nenechávali si jej dorovnávat ještě zpětně za krizi, v které politici stáhli do pásma pracující chudoby a insolvecne dalších milion Čechů. 

Kdyby si poslanci v březnu 2021, během utahování covidových opasku, neodhlasovali zvýšení náhrad. 

Kdyby kraje a obce nekupčily s razítky stavebních povolení a překupníci s dotacemi nezvedly ceny neobdělávané půdy na patnáctinásobek její reálné a vratné hodnoty. 

Kdyby finančák a hygieny nechali lidi žít a podnikat. 

Kdyby korporáty, zvýhodněné či dokonce dotované byrokracií, se nevalily zeměmi jako požár a nespálily na prach všechno, co jim přišlo do cesty. 

A nemusel by být žádný covid. 

A na to opravdu nepotřebujete tituly, spíše je otázka, co ti s tituly dělali ti, kteří nám pomohli do situaci, v které jsme nyní. Kdy ta Kadaňská paňmáme má  po zaplacení záloh na elektřinu a plyn místo stovku na den, 70 korun. A to stejně nezaplatí únorové účty. 

Tak to je covid a to jsou dezinformace a to jsou konspirace ve třech odstavcích. Více nám vědět netřeba.

A nebo jinak: Představte si, že byste pět let před covidem četli nebo sledovali média. Každý den. Obohatilo by vás to nějak? Změnilo by to váš život k lepšímu? Dodalo by vám to informace a praktické návody, jak se připravit na to, že nebudete mít na jaře z čeho zaplatit energii? Čehož jasné signály nám klepaly na okno už právě od Dvojčat nebo poslední krize?  Sdělil vám někdo z toho mozkového, finančního a informačního trustu že  máte místo otrockých daní investovat do své imunity? Do svých vlastních zdrojů energie a potravin? Ukázal vám někdo, kde brát naději a víru pro “v dobro se to obrátí” 

Pro chvíle, kdy vás tentýž “vědecký a politický systém” nejprve okrade, lobotomizuje a poté zmrzačí a nakonec vám zakáže uživit vaše děti ve vaší práci?

Prostě česká média měla 20 let na lidem vysvětlili o co jde. 

A kdyby to dělala, tak jim to nemusel vysvětlovat Aeronet, Russia Today, Parlamentní listy…Byla to média hlavního proudu,  kdo vynesla všechny ty kotlebovce, volné… protože jim vytvořila trh. 

Ano, až takto je to jednoduché. 

Díky blazeovanému opovržení, díky urážkám laických ale upřímně míněných “obsahům” našich “matek a otců”, ale především díky manipulacím a agresivitě médií s kterou pronásledovala všechno co se hýbalo stejně, jako stát už nesnesitelně a likvidačně hlídal podnikatele, tak proto se již před covidem od mainstreamu odloupla dnes podstatná vrstva společnosti, která vždy a až do konce dní půjde, proti systému. Každý ze své strany, každý ze svého důvodu. A nyní se odlupuje další. Až jsme došli k bodu, že jsme to my, kdo společnost informujeme. Kdo ji modulujeme.  

My, kdo jsme oněmi nadnárodními mediálními agenturami v rámci naší nadnárodní komunity. My, kdo neměříme národy podle vlád, ani podle mediálních titulků, ale podle jejich lidí. Podle jejich osobních, odžitých a sdílených zkušeností.  

Tedy vnímáme svět podle sebe samých. 

A žijeme jej tak. 

Ono to ani jinak nejde.  

Může se ti také líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

RSS